Malpera Fermî ya Şehîdan

PKK İnternet Sitesi

PAJK İnternet Sitesi

Gerilla TV

YJASTAR Sitesi

 

hewler katliamBitimsiz toprakların günbatımıyla birleştiği ufuk çizgisinde kızıllaşan yaşam, bin yıllarca tekrar etti kendini. Her sabah güneş kapısında duaya duran Ninovalılar birliğin, beraberliğin yolunu en sağlam ve en güvenilir biçimiyle yaşamayı öğrenmişlerdi. Büyük bilgeler, toplumu güçlü değerler temelinde bir araya getirmiş ve geliştirmişti. Makedonyalı İskender bu ovada o büyük ordusuyla gelip Urbil (Erbil) kalesine dayandığında duvarlar kızıl kana boyanmış, toprak günlerce inlemişti acıdan, toprak ana yüzünü elleriyle saklamıştı. Bütün şehir bir yana Zerdüşt'ün "Avesta"sı, üç büyüklerin kanunları da yakılmıştı, en büyük değerleri bu ilim, irfan tanımaz, ahlak bilmez ve insanlıktan anlamaz barbarların ayakları altında çiğnenmişti. Ama birileri vardı ki içlerinde haram yemiş, güneşten kopmuşlardı işte reber bunlardı...

Yüz yıllarca küsen toprağın bağrında deşilen yaralar bir nebze de olsa iyileşmeye yüz tutmuş, bahar Urbil kalesinden nazlı upuzun serilmişti ovaya, sular kuyular boyu bol, bereketli bağlar olgunlaşmaya durmakta, yüzler umut ve neşesiz kaldığından beri mevsim ilk defa güzelliğini yeni yeni kendine gelmiş olmanın burukluğuyla, acı dolu geçen yıllarına hayıflanırcasına yaşamakta... Bu onlar için yeni doğuştu.

Sancılı olur büyük doğuşlar. Ancak direniş ne kadar yüceleşiyorsa ihanet de o denli cüceleşiyordu. 1997 yılının 16 Mayısında ihanet direnişe inat bilemiş kılıcını, zalimlerin saflarında yerini almış, yine onun reberliğine soyunmuştu. Adını Kürdistan olarak yenilemiş olan bu topraklar üzerinde bütün değerler birleşmekte, yaralar sarılmakta, ortak ülke, tarihe, kültüre sahip olan ve hatta bir anadan doğan kardeşler; kendine yabancılaşmanın eşiğinden alınarak hak ettiği değerlerine kavuşturulacakken bu halk için ihanet yine de anlaşılması zor bir olay değildi.

Hewler şehri Kürdistan tarihinde önemli bir yere ve konuma sahip olup aynı zamanda Güney Kürdistan'ın en büyük şehridir. Çeşitli hanedanlıkların, imparatorlukların ve beyliklerin hüküm sürdüğü bir şehir olması itibariyle değişik politikalara maruz kalmış, gelişim dinamikleri adeta kırılmıştır. Irak rejiminin katliamlarla terk ettiği şehir yerli işbirlikçiler eliyle bu sefer de TC sömürüsüne açılmaya çalışılmaktadır. Halk hem yerel otoritelere hem de dış otoritelere amenna çekmiş ve illet etmiştir. Yalnızca Kuzeybatıda gelişen mücadeleyi ilgiyle izlemekte ve sempati duymaktadır. Buna karşılık buradaki yerel güçler parti çalışmalarından şiddetle ürkmekte, gelişimine izin vermek istememektedir. Parti çalışmalarının gelişmesi dört parça Kürdistan ülkesinin birleşmesi anlamına gelecek, çağı aşan bir ideoloji ve politika demek olacağından kendi miadını dolduran hareket ve oluşumların da yıkılması anlamına gelecektir. İşte buradaki güçler buna hazır olmadığı gibi ulus, özgürlük, demokrasi gibi temel insani gereklerden oldukça uzak klasik feodal geleneklerini ve kişisel otoritelerini korumadan başka bir şey düşünememektedirler. Sanki tarih bu rolü kendileri için vazgeçilmez kılmıştır. Kürt halkı kendisine dar gelen ve üzerinde bir yük gibi taşıdığı bu eskimiş, her tarafı yamalanmış gömleği giymek zorundaymış gibi bir mecburiyet içinde bırakılmak istenmiştir. Kuşkusuz emperyalist ve sömürgeci devletlerin bu rolü oynamalarındaki payı hiç küçümsenemez. Kaldı ki Kürt halkı kendi durumunun ve gerçeğinin oldukça farkındadır zaten acı gelen de budur. Bile bile kölelik sınırında tutulmak hiç bir halkın kabul edemeyeceği bir şeydir.

Gelişen PKK mücadelesi giderek Güney Kürdistan'ı da kucaklamaktadır. Büyük kazanımların hangi değerler temelinde yaratıldığı kuşku götürmezdir. Başkan Apo, halkın büyük aydınlanma ve özgürleşme özlem ve ihtiyaçlarını görerek burada ulusal kurumlaşmalara gitmek amacıyla basın-yayın ve kültürel çalışmalardan başlayarak yeni bir yapılanma süreci başlatmıştır. Bu kurumlar kaybedilen tarihi kaybolduğu günden alarak aydınlığa çıkaracak ve Kürt halkını uygarlıklar içinde hak ettiği yere getirecekti. Yıllarca süren kadro, mücadele imkân ve olanaklarını hazırlama böylesine kutsal topraklarda kutsal bir amacı taşıyordu. Başkan Apo bu süreci "Kurtuluş tamamlandı sıra inşada" biçiminde değerlendirmişti.

Gelinen aşamada Ulusal birliğin sağlanması da kaçınılmaz bir görev olarak kendini dayatmaktaydı.

Hewler direnişinde yer alan kahramanların ne büyük bir görevle karşı karşıya olduklarını üzerlerine aldıkları tarihi misyonda görmek mümkündür.

Geçit vermeyen ihanete karşı bütün parti kadrolarının toplanarak kurum çalışmalarına devam kararını vermeleri, imhayı bile göze almaları bunun kanıtıdır. Yine Ronahi arkadaşın "Hewler geçilmez!" diyerek ihanetin yönelimini karşılamasının takipçiliğini, Salih Çavgun arkadaşın "Kanımız Hewler sokaklarına dökülünceye ve duvarlarına işleyinceye dek savaşacağız, ya kurum çalışmalarımız devam edecek ya da öleceğiz." diyerek eylemi başlatan son sözleri tamamlar. Pervin ve Osman arkadaşlar "Bu bir komplodur, bizler Zilanların öğrencisiyiz, bunu nasıl boşa çıkaracağımızı biliriz." derken genel tutum somutlaşmıştır.

Ertesi gün olağan çalışmalarına başlayan kurumlar çok normal koşullarda hiçbir olağanüstü hazırlık yapma gereği duymaz, savunma durumunda bile değildir. Yalnız güvenlik gereği bulundurdukları birkaç ferdi silahlarından başka hiç bir şeyleri yoktur. Ancak KDP güçleri TC ordusuyla beraber tanklar, panzerler ve toplarıyla bütün parti kurumlarına 16 Mayıs gününde saldırıya geçer, her tarafı yerle bir ederek kan emici Dehak misali karnı doyunca bu sefer böğürmeye başlar; yurtsever aile ve kitle çalışmalarında bulunan militanları katlederek tarihi rolünün çirkin görevlerini yerine getirmişlerdir. Soysuz işbirlikçiliğin bu hali karşısında toprak ana bir kez daha sakladı yüzünü, çünkü toprak bir kez daha yaralanmıştı. Fırat ve Dicle bir kez daha sırtlarını birbirine çevirerek küskün akmaya başladılar.

Güney Kürdistan tarihinde bir dönüm yaratan Hewler direnişi abideleşen değerlerin bileşkesi olmuştur. Ulusal önderliğe ve Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesine yönelik komplonun bir ayağı olan ve işbirlikçiliğe dayalı olarak geliştirilen bu saldırı uluslararası komplonun aslında bir hazırlık aşamasıdır. Güney Kürdistan kendilerinin resmen bir üssü durumuna gelecek, diledikleri gibi at koşturma imkânını elde edeceklerdir. Artık PKK bir daha bu alanda kolay kolay örgütlenemeyecek, kurumlaşamayacaktır. Başkan Apo'ya yönelik komplonun '96 yılındaki ilk aşaması Zilan arkadaşın büyük inancı ve yüksek bilinciyle boşa çıkmıştır. '97 yılında devam eden komplonun ikinci aşaması ise Hewler katliamı olup oldukça planlıdır. Ancak devrim güçleri iradelerini inançlarıyla katık ederek mücadeleyi yaşatmayı hedeflemişlerdir. Burada Önderliksel tarz vardır ve bu tarz insanlık onuruyla kazanan tarzdır, hedefe kilitlenen ve ölümü bile küçük gören mutlak zafer tarzı vardır, kesin başarı vardır. Özellikle Güney Kürdistan halkının bu direnişten sonra mücadeleye ve PKK'ye olan inancı daha bir perçinlenmiş, duygu ve irade birliğinin sınırına varmıştır. Önderliğimize ve partimize yönelik geliştirilen uluslararası komploya karşı gereken tutumu, özgür yaşama özlem ve bağlılığını ortaya koymuştur. Zaferi bir defa görmüştü, ölümden korkmayan güneş rengi gözlerde bulmuştu kendini. Kendi öz iradesi olan bu çelik yüreklerdi. Bir defa peşmerge olunacaksa böyle olmalıydı, militan olunacaksa ve kahraman olunacaksa böyle olmalıydı. Asırlarca beklenen düşlerini kuzeyli kardeşlerinde gördüler, aradaki sahte duvarları aştılar. Serkar, Hewkar gibi yoldaşlar da ülkenin kuzey parçasında topraklarıyla yeni doğuş temelinde buluştular ve ortak kader ancak böyle yaratılabilirdi. Hewler'de de kazanan özgürlük olurken, kaybeden yine ihanet ve militarizm olmuştur.

Demokrasi ve barış yolunda bu değerlerle yürünecektir!

 

Mücadele Yoldaşları

 

 

16 Mayıs 1997 tarihinde Hewler'de şehit düşen yoldaşların künyeleri

 

Adı, soyadı: Hasan AĞAÇ

Kod adı: Salih Çavgun

Doğum yeri ve tarihi: Hilvan, 1964

Mücadeleye katılım tarihi: 1990

Şehadet tarihi ve yeri: 20 Mayıs 1997, Hewler

Görevi: Hewler eyalet sorumlusu

 

 Adı, soyadı:

Kod adı: Helin

Doğum yeri ve tarihi: Doğubeyazıt, 1969

Mücadeleye katılım tarihi: 1992

Şehadet tarihi ve yeri: 16 Mayıs 1997

Hewler

Görevi: Hewler YAK Eyalet sorumlusu

 

 Adı, soyadı:

Kod adı: Adar

Doğum yeri ve tarihi: Mardin

Mücadeleye katılım tarihi:

Şehadet tarihi ve yeri: 16 Mayıs 1997, YAJK derneği-Hewler

 

 Adı, soyadı: Hamdiye

Kod adı: Avyan

Doğum yeri ve tarihi: Afrin, 1973

Mücadeleye katılım tarihi: 1993

Şehadet tarihi ve yeri: 16 Mayıs 1997, YAJK derneği-Hewler

 

 Adı, soyadı:

Kod adı: Şevin

Doğum yeri ve tarihi: Van

Mücadeleye katılım tarihi: 1992

Şehadet tarihi ve yeri: 16 Mayıs 1997, YAJK derneği-Hewler

 

 Adı, soyadı: Perwîn Osman MUHAMMED

Kod adı: Peyam

Doğum yeri ve tarihi: Süleymaniye, 1973

Mücadeleye katılım tarihi: 1996

Şehadet tarihi ve yeri: 16 Mayıs 1997, YAJK derneği-Hewler

 

 Adı, soyadı: Nuriye

Kod adı: Dicle

Doğum yeri ve tarihi: Midyat, 1977

Mücadeleye katılım tarihi: 1992

Şehadet tarihi ve yeri: 20 Mayıs 1997, Hewler merkezi (intihar eylemi)

 

 Adı, soyadı: Bekir DOĞAN

Kod adı: Numan

Doğum yeri ve tarihi: Urfa

Mücadeleye katılım tarihi:

Şehadet tarihi ve yeri: 16 Mayıs 1997, Hewler (Med-TVmuhabiri)

 

 Adı, soyadı: Roza MUHAMMED

Kod adı: Roza Cudi

Doğum yeri ve tarihi: Tırbespi, K. Güney, 1968

Mücadeleye katılım tarihi: 1996

Şehadet tarihi ve yeri: 16 Mayıs 1997, Hewler (Welat Gazetesi'nde)

 

 Adı, soyadı: Güney GEÇİLMEZ

Kod adı: Ronahi

Doğum yeri ve tarihi: Pazarcık 1971

Mücadeleye katılım tarihi: 1991 İsviçre

Şehadet tarihi ve yeri: 16 Mayıs 1997, Hewler (Welat Gazetesi'nde)

Görevi: Welat Gazetesi sorumlusu

 

 Adı, soyadı: Şiwan

Kod adı: Rêbaz

Doğum yeri ve tarihi: Süleymaniye, 1971

Mücadeleye katılım tarihi: 1994

Şehadet tarihi ve yeri: 16 Mayıs 1997, Hewler (Welat Gazetesi'nde)

 

 Adı, soyadı:

Kod adı: Roni

Doğum yeri ve tarihi: Malazgirt 1977

Mücadeleye katılım tarihi: 1992

Şehadet tarihi ve yeri: 16 Mayıs 1997, Hewler (Welat Gazetesi'nde)

 

Adı, soyadı: Gelawej KEMAL

Kod adı: Rewşen

Doğum yeri ve tarihi: Süleymaniye, 1971

Mücadeleye katılım tarihi: 1996

Şehadet tarihi ve yeri: 16 Mayıs 1997, Hewler (Welat Gazetesi'nde)

 

 Adı, soyadı: İdris Ali MUHAMMED

Kod adı: Azad

Doğum yeri ve tarihi: Süleymaniye, 1973

Mücadeleye katılım tarihi: 1994

Şehadet tarihi ve yeri: 16 Mayıs 1997, Hewler (Welat Gazetesi'nde)

 

 Adı, soyadı: Ömer ÖZSÖKMENLER

Kod adı: Ozan

Doğum yeri ve tarihi:

Mücadeleye katılım tarihi:

Şehadet tarihi ve yeri: 16 Mayıs 1997, Diyana

Görevi: Diyana bölge sorumlusu

 

 Adı, soyadı: Gelewej ARİF

Kod adı: Berxwedan

Doğum yeri ve tarihi: Süleymaniye, 1974

Mücadeleye katılım tarihi: 1996

Şehadet tarihi ve yeri: 16 Mayıs 1997, Hewler

Görevi: YXWK Sekreteri

 

 Adı, soyadı: Nahide Heme SALİH

Kod adı: Ruken

Doğum yeri ve tarihi: Süleymaniye, 1971

Mücadeleye katılım tarihi: 1996

Şehadet tarihi ve yeri: 16 Mayıs 1997, Hewler

 

 Adı, soyadı:

Kod adı: Cemil

Doğum yeri ve tarihi: Kuzey Kürdistan

Mücadeleye katılım tarihi:

Şehadet tarihi ve yeri: 16 Mayıs 1997, PKK temsilci bürosu-Hewler

 

 Adı, soyadı:

Kod adı: Agit

Doğum yeri ve tarihi: Kuzey Kürdistan

Mücadeleye katılım tarihi:

Şehadet tarihi ve yeri: 16 Mayıs 1997, PKK temsilci bürosu-Hewler

 

 Adı, soyadı:

Kod adı: Aslan

Doğum yeri ve tarihi: Afrin

Mücadeleye katılım tarihi:

Şehadet tarihi ve yeri: 16 Mayıs 1997, PKK temsilci bürosu-Hewler

 

 Adı, soyadı:

Kod adı: Farok

Doğum yeri ve tarihi: Botan, ...

Mücadeleye katılım tarihi:

Şehadet tarihi ve yeri: 16 Mayıs 1997, PKK temsilci bürosu-Hewler

 

 Adı, soyadı:

Kod adı: Rugeş

Doğum yeri ve tarihi: Botan

Mücadeleye katılım tarihi:

Şehadet tarihi ve yeri: 16 Mayıs 1997

PKK temsilci bürosu-Hewler

 

 Adı, soyadı:

Kod adı: Reşit

Doğum yeri ve tarihi: Şırnak/1977

Mücadeleye katılım tarihi: 1992

Şehadet tarihi ve yeri: 16 Mayıs 1997, PKK temsilci bürosu-Hewler

 

 Adı, soyadı:

Kod adı: Berxwedan

Doğum yeri ve tarihi: Botan

Mücadeleye katılım tarihi:

Şehadet tarihi ve yeri: 16 Mayıs 1997, PKK temsilci bürosu-Hewler

 

 Adı, soyadı: Recep

Kod adı: Goran

Doğum yeri ve tarihi: Kelar, 1971

Mücadeleye katılım tarihi: 1996

Şehadet tarihi ve yeri: 16 Mayıs 1997, YNDK-Hewler

 

 Adı, soyadı:

Kod adı: Şex Kamuran

Doğum yeri ve tarihi: Hiran

Hewler, 1969

Mücadeleye katılım tarihi: 1995

Şehadet tarihi ve yeri: 16 Mayıs 1997, YNDK-Hewler

 

 Adı, soyadı: Azad SURÇİ

Kod adı: Kemal

Doğum yeri ve tarihi: Ruwandiz-Hewler, 1971

Mücadeleye katılım tarihi: 1994

Şehadet tarihi ve yeri: 16 Mayıs 1997, Hewler (Welat Gazetesi)

 

 Adı, soyadı: Muhammed NADIR

Kod adı: Xogir

Doğum yeri ve tarihi: Hewler, 1971

Mücadeleye katılım tarihi: 1991

Şehadet tarihi ve yeri: 16 Mayıs 1997, Hewler (Welat Gazetesi)

 

 Adı, soyadı: Yusuf

Kod adı: Murad

Doğum yeri ve tarihi: Süleymaniye, 1973

Mücadeleye katılım tarihi: 1996

Şehadet tarihi ve yeri: 16 Mayıs 1997, Welat gazetesi-Hewler

 

 Adı, soyadı: Hamid BERZİNCİ

Kod adı: Kawa Bagdayi

Doğum yeri ve tarihi: Kerkuk 1971

Mücadeleye katılım tarihi: 1995

Şehadet tarihi ve yeri: 16 Mayıs 1997, Hewler (Welat Gazetesi)

 

 Adı, soyadı:

Kod adı: Ferhat

Doğum yeri ve tarihi: Kobani (K. Güney)

Mücadeleye katılım tarihi:

Şehadet tarihi ve yeri: 16 Mayıs 1997, Hewler

 

 Adı, soyadı:

Kod adı: Şerko

Doğum yeri ve tarihi: Kerkuk

Mücadeleye katılım tarihi: 1997

Şehadet tarihi ve yeri: 16 Mayıs 1997, YNDK-Hewler

 

 Adı, soyadı:

Kod adı: Aram

Doğum yeri ve tarihi: Sine /(Doğu Kürdistan), ...

Mücadeleye katılım tarihi: 1995

Şehadet tarihi ve yeri: 16 Mayıs 1997, YNDK-Hewler

 

 Adı, soyadı:

Kod adı: Nûdem

Doğum yeri ve tarihi: Derik /K. Güney, ...

Mücadeleye katılım tarihi:

Şehadet tarihi ve yeri: 16 Mayıs 1997, YNDK-Hewler

 

 Adı, soyadı:

Kod adı: Dilşad Afrin

Doğum yeri ve tarihi: Afrin, ...

Mücadeleye katılım tarihi:

Şehadet tarihi ve yeri: 16 Mayıs 1997, YNDK-Hewler

 

 Adı, soyadı:

Kod adı: Hêjar

Doğum yeri ve tarihi: Derik

K. Güney, ...

Mücadeleye katılım tarihi:

Şehadet tarihi ve yeri: 16 Mayıs 1997, YNDK-Hewler

 

 Adı, soyadı:

Kod adı: Fuad

Doğum yeri ve tarihi: Serhat

Mücadeleye katılım tarihi:

Şehadet tarihi ve yeri: 16 Mayıs 1997, YNDK-Hewler

 

 Adı, soyadı:

Kod adı: Merxas

Doğum yeri ve tarihi: Serê Kanî (Kuzey Kürdistan)

Mücadeleye katılım tarihi:

Şehadet tarihi ve yeri: 16 Mayıs 1997, Hewler (Heyva Sor a Kurdistan)

 

 Adı, soyadı:

Kod adı: Dr. Serhat

Doğum yeri ve tarihi: Serhat, ...

Mücadeleye katılım tarihi:

Şehadet tarihi ve yeri: 16 Mayıs 1997, Heyva Sor a Kurdistan Hastanesi-Hewler

 

 Adı, soyadı:

Kod adı: Dilovan

Doğum yeri ve tarihi: Dihok, 1971

Mücadeleye katılım tarihi: 1992

Şehadet tarihi ve yeri: 16 Mayıs 1997, Heyva Sor a Kurdistan Hastanesi-Hewler

 

 Adı, soyadı:

Kod adı: Berbang

Doğum yeri ve tarihi: Serhat, 1975

Mücadeleye katılım tarihi:

Şehadet tarihi ve yeri: 16 Mayıs 1997, Heyva Sor a Kurdistan Hastanesi-Hewler

 

 Adı, soyadı:

Kod adı: Hêvîdar

Doğum yeri ve tarihi: Serhat

Mücadeleye katılım tarihi:

Şehadet tarihi ve yeri: 16 Mayıs 1997, Heyva Sor a Kurdistan Hastanesi-Hewler

 

 Adı, soyadı:

Kod adı: Şefîk

Doğum yeri ve tarihi: Botan

Mücadeleye katılım tarihi:

Şehadet tarihi ve yeri: 16 Mayıs 1997, Heyva Sor a Kurdistan Hastanesi-Hewler

 

 Adı, soyadı:

Kod adı: Sozdar

Doğum yeri ve tarihi: Botan

Mücadeleye katılım tarihi:

Şehadet tarihi ve yeri: 16 Mayıs 1997, Heyva Sor a Kurdistan Hastanesi-Hewler

 

 Adı, soyadı:

Kod adı: Zagros

Doğum yeri ve tarihi: Kuzey Kürdistan

Mücadeleye katılım tarihi:

Şehadet tarihi ve yeri: 16 Mayıs 1997, Heyva Sor a Kurdistan Hastanesi-Hewler

 

 Adı, soyadı:

Kod adı: Agit

Doğum yeri ve tarihi: Diyana, 1977

Mücadeleye katılım tarihi: 1996

Şehadet tarihi ve yeri: 16 Mayıs 1997, Heyva Sor a Kurdistan Hastanesi-Hewler

 

 Adı, soyadı:

Kod adı: Serkewit

Doğum yeri ve tarihi: Xaneqîn Büyük Güney, 1972

Mücadeleye katılım tarihi: 1992

Şehadet tarihi ve yeri: Temmuz Hastanesi-Hewler

 

 

 

 Adı, soyadı: Xanzad Ali ÖMER (Yurtsever)

Kod adı: Xanzad

Doğum yeri ve tarihi: Hewler

 1975

Mücadeleye katılım tarihi: 1995

Şehadet tarihi ve yeri: 18 Mayıs Hastanesi-Hewler

 

 Adı, soyadı:

Kod adı: Kendal

Doğum yeri ve tarihi: Suruç

Mücadeleye katılım tarihi: 1994

Şehadet tarihi ve yeri:  16 Mayıs 1997 Hewler Katliamı-MKM