Malpera Fermî ya Şehîdan

PKK İnternet Sitesi

PAJK İnternet Sitesi

Gerilla TV

YJASTAR Sitesi

 

yalancinin mumuSerok APO zû ve ji bona siyaseta teng a malbatî penaseyek pêşxisti bû. Bi zimanê tirkî ji bona netewperestiya ser esasî malbate bi “İlkel Milliyetçilik” nav lekirî bû. Dema em bi zimane xwe hewil bidin vê gotine kar bînin, em karin je re bêjin, kevne perestî ango malbat perestî.

Netewperestiya teng ango bidayî, cewhere xwe de netewperestiyek pir tenge, berjewendiyên malbatên xwe û disan berjewendiyên aşîra xwe ango herema xwe dana pêş. Di ve wateyê de em karin bejin ku ne netewperestiyek mikro ye jî.

Bê guman em netewperestiya teng a malbatî bi naveroka xwe ya pir kirêt dema tînin ser ziman ne ku em netewperestî ye baş dibînin. Em serî de dijî tevahî netewperestiyan disekinin û eme herdem li dijjî bisekinin.

Berku her avahî netewperesti saziyek û hebunek nexweş ifade dike. Heta em kanin bêjin ku hemû şêweyên netewperestiye vebir dij mirov û mirovayî re wek penceşêreke. Û ev penceşêra jî misoger nexweşiyek pergala kapitalist moderniteye. Û em herdem dijî ve nexweşiye bûn.

Em carek din werin ser malbat perestî ye. Di Kurdistanê de serkêşiya malbat perestî malbata Barzanî dikin.

Barzanî di derketina xwe wirde dewsa berjewendiyên gelê Kurdistan bifikrin-bihizrin herdem tenê û tenê berjewendiyên xwe fikrîne. Em hîç dûr neçin, em îro li Kurdistanê de mulkên malbata Barzaniyan mêzebikin bê ku em şîrove bikin rewşa em tînin ser ziman herkes e bibîni. Tene li Hewler çi qas mulkên ye heyîn yê malbata Barzaniya em bizanin bese. Berku nîvî Hewler yê wane.

Dîsanî KDP ango PDK dema ket deste Barzaniyan şûnve em bala xwe bidin, di serî de li Kurdistana Başûr de pêra jî li seransere Kurdistan de PDK wek duvarek sekniye û hember tevgerên kurd tekoşiyane.

Numune, PDK beramberî şoreşgerên Rojhilatê Kurdistan rolek pir xirab leyîstiye. Îro jî li Rojhilatê Kurdistan gele me ye wêderê baş dizanî ka PDK çi kiriye û çi nekiriye. Numune Suleyman Muini, Mele Avare û İsmaîl Şehzade çawa ku milên PDK ve hatin qetilkirin li Rojhilat de herkes dizane. Dîsan çawa ku PDK peywendiye bi İran re danî şunwe çawa nezî şoreşgerên Rojhilat bû û çawa ew şoreşgerana teslîmî İran kir jî herkes dizane. Di encam de ev şoreşger kure gelê meyê Rojhilat bûn. Evladên wan bûn. Bêguman İran çi ji van evladan kir jî iro hemû gelê me yê Rojhilat li me baştîrîn dizane.

Dîsan li Kurdistana bakur li herema Elkîk de li ware Taştamerge çawa Ali Asker û hewreyên wî bi desten û tahrîken PDK hatin qetil kirin jî herkes dizane. Em hiç bahse Dr. Şivan nekin. Bahse Sait Elçi nekin. Demek nêzde ev buyera xuyaye yê werê ser ekrana. Ve dema emê baştirîn bizanin ka PDK çawa ev ciwanên kurd û şoreşkerên mezin qetil kirine.

Li başure Kurdistane tiştên ku bi destên PDK hatin kirin bê hesabin. Dîsan çawa hember bizavên dîtir tevgeriyane jî herkes dizane. Tene mirov biçe jî gel bi pirse ka PDK çi kiriye bes e ku hemû tişt werin nasîn.

Niha jî ev kewn peresti ango malbat perestî herî zede em di mijara hember Rojava de dibînin. PDK ango Barzanî xuyaye bi Serok vezire tirk ve ser Rojava peymanek mohr kirine. Ev peymana vebirr dijî berjewendiyên Rojava û gele kurde. Serok vezire tirk digot “Rojava ji bo me xate sore.” Û em jî dizanin ku Barzanî bi Serok vezire tirk ve peymanek mohr kiriye. We deme ji bo me nabe ku em nizanibin ka PDK ango Barzanî çi mohr kiriye.

Numune Yekitiya kurdên Rojava ango henek partiyen ku li wedere hene nakevin nava yekîtiya kurdan. Kî nahele ev yekiti çebê? Bêguman PDK. Berku PDK bi israr dixwaze berjewendiyên dewleta tirk bimeşine. Derweyî berjewendiyên Turkiye Barzanî tu nezik buyînen din raber nakin.

Ambargo bi şêweyek devam dike. Dile xwe de li Hewler peyman hatin mohr kirin. Le muxabin him tiştek xuya nake, him jî gelek partiyen ku milê PDK ve tên piştpal kirin nakevin karên netewî him jî ji bona ku kurd bi vîna xwe tevle Cenev bibin PDK astengiya çedike. Dîsa alikariya xwe ji bona rêxistinin çete berdevam dike.

Ev bi çi şêweyî têt meşandin di gelek belgeyen ku di ragihandine de hatin weşandin diyare. Çawa El Parti û Parti Azadî were piştkirî kirin hemûyan em van belgêyan de dixwînin.

Belgeyek dîtir jî derbare ev kese ku here zede dijmintî kurda dike ango derbare Fetullah Gulen’e. Em hîç bir nekin ev kesa ji bo ku agir ser kurdan de were barandin çi qas dua kiribûn. Ango nifir kiribûn. Ev kesa gelo îro li Kurdistana başur çi qas bi bandore. Dîsa çi qas mektebên vî kesî li Kurdistan’a başur de henin. Dîsa gelo çi qas ciwanên kurd milên ve cemaate da tên tevger kirin û dijî kurdên Rojava didin xebatandin û didin şerkirin?

Ew na hemû pirsin. Û muhatabe van pirsan heşmendiya PDK ango Barzaniyan e. Berku yên ku herî zêde dijî kurdên Rojava tekoşîn ango dijmantîdikin PDK’ye. Barzanin e.

Dîsa yên ku herî zede piştgirî didin Fetulahî dîsan evin. Em bînin bîra xwe Fetullah di civîna kul i Amerika hatibu kirin, ser Barzanî çi gotin kiri bûn? Pir wekiri û eşkere anî bu ser ziman ku ev û Barzanî hevra dijî Rojava kar diken. Ji bona we pewîste sinore Sêmalka baş bigire.

Em kanin pirr direjtir jî ser PDK biaxivin. Şîrove bikin. Le em bawerin tiştek em dixwazin bînin ser ziman fem dibe. PDK û Barzanî serî de heta binî vebirr tenê û tenê malbata xwe difikrin. Berjewendiyen malbata xwe difikrin. Ji bona berjewendiyen teng Barzanî karin her tiştî rastî her tiştî bikin û bifroşin. Berku kewn perestî û malbat perestî heşmendiyek pirr teng û xwe parêze.

Dema Serok Apo berî salan qala malbat perestî dikir rastî jî ew nezik buyînen li netew buyîne dur rexne dikir. Ew nezik buyînen ku tenê xwe difikrin rexne diker. Û çi qas rexneyên Serok Apo cîh dene îro em hena baştîrîn dibînin. Hêna bêtir dema PDK dijî şoreşa Rojava tekoşîn û dijbertî dike em dibînin. Ber ku menfaatên malbatî her dem dihelin ku mirov bibe noker. Bibe hevpar. Bibe cahş. Bibe koricî. Bibe yeni çeri. Bibe mangurt.

Eger îro PDK ango Barzanî dijî berjewendiyen gelê kurd cem dewleta tirk disekne wateyek xwe heye. Ne wateyek bi nirxe le wateyek hevparî û kurmê darêye.

Em bala xwe bidin ragihandina PDK bi navê Rudaw. Rudaw her roj him jî her roj agahiyên ne rast, derew, sahte û dijmantî dijî soreşa Rojava belav dike. Çi qas ne rastî henin bi nûçeyên wek bûyîne digiri dest û reşkirineke bê ahlaqî dimeşîne.

Ew televîzyona bi nave Rudaw bi pereyên ke hatiye avakirin herkes dizani. Berku ser ve televîzyone çapemenî de belgeyên ka dewleta tirk ango saloxgerîya tirk MİİT çawa Rudaw avakiriye vekirî nivîs derketin. Dîsan Rudaw e kîjan nûçeyan û çawa bike jî jera wek talimat ango emir daye jî di çapemenî de me xwendiye.

Eger îro PDK bi hemû şewêyên kirej hember Rojava ditekoşe bingeha xwe di ve birdoziya malbat perestî, kewn perestî û netewperestiya pir teng û kirêt de digire.

Ji bona ve pewîste her kurdek û demokratek, dîsan mirovên me yên baweriyên û gelên din yê ve herêmê dijî ve kewn perestî biseknin. Û dîsan her kurdek pewîste birdozîya malbat perestî û van kesan ku malbat perestî dikin baş nas bike.

QASIM ENGÎN