Malpera Fermî ya Şehîdan

PKK İnternet Sitesi

PAJK İnternet Sitesi

Gerilla TV

YJASTAR Sitesi

 

HALKIMIZA VE KAMUOYUNA!

Tarihsel süreç içerisinde de görüldüğü üzere, özgürlüğünü sağlamak isteyen tüm halklar, ancak çok büyük mücadeleler vererek varlıklarını kesinleştirebilmişlerdir.

Varlığını ortaya koyan halklar, ödedikleri büyük bedellerin yanı sıra, kendisi adına hareket eden kahramanlarının direnişiyle bu onura erişmişlerdir. Dolayısıyla bir halk açısından özgür yaşam, ancak kahramanca mücadele ile kazanılabilecek bir olgu olmaktadır. Kürdistan halkı da, insanlığın en kadim halklarından birisi olarak, karşı karşıya kaldığı sömürü, zulüm ve baskı politikalarının bir sonucu olarak yok olmanın eşiğine gelmiş, ancak Önder Apo’nun çıkışı ve Apocuların kahramanca mücadelesi temelinde varlığını tekrardan kesinleştirmiş ve özgürlüğe doğru kararlı adımlarla yürümektedir. Halkımızın varlığını ortaya koyma ve kesinleştirme günleri “Kahramanlık Haftası” olarak ifade edilmekte ve halkımız 21-28 Mart tarihleri arasındaki bir haftalık süreçte, fedai kahramanlarını anmaktadır. Kahramanlık Haftası, Newroz ile özdeşleşen Çağdaş Kawa Mazlum Doğan yoldaşın sömürgeci-faşist Türk devletinin zindanlarında uyguladığı vahşet karşısında sergilediği kahramanlık eylemi ile Egîd (Mahsum Korkmaz) yoldaşın gerillayı Kürdistan’da oturtma ve yenilmez kılma sürecinde Gabar’da şehit düştüğü günleri ifade etmektedir.

Şüphesiz, Kürt halkının Diriliş Bayramı olan Şanlı 15 Ağustos Atılımı’nın büyük komutanı Egîd yoldaşın Önderlik çizgisindeki disiplinli, cesaretli ve kararlı duruşu, bu direnişin başarıya ulaşmasının en büyük etkenidir. Kürdistan’da gerilla hareketini geliştirmenin zorunluluğunu en derin bir biçimde yüreğinde, beyninde ve ruhunda yaşayarak öncülük yapan Egîd yoldaşın bu kahramanca duruşu, Kürdistan halkını yok oluştan var oluşa, erimekten dirilişe taşımış; Kürdistan’da özgürlüğü için savaşan halk gerçekliğini yaratmıştır. Bu nedenle, bu tarihsel gelişmenin öncü komutanı Egîd yoldaş, halkımızın gerçek bir ulusal kahramanıdır.

Bu büyük kahraman komutanımızın 35 yıl önce 12 Eylül rejiminin tahribatlarına karşı insanlık değerlerini sahiplenme mücadelesi içerisindeyken, hain bir pusuda şehit düşmesi, Kürdistan ve Türkiye halkları açısından önemli bir kayıptır. Yaşanan her önemli şahadet halkasını büyük bir çıkışa dönüştüren partimiz PKK, değerli komutan Egîd yoldaşın şahadetine de aynı şekilde yaklaşmış, Egîd yoldaşın anısına bağlılığın gereği olarak gerilla ordulaşmasını Kürdistan’da geliştirmede ve bugünlere taşımada en güçlü dayanak yapmıştır. Komutan Egîd yoldaş gerillacılıkta ısrar, cesaret, kararlılık ve saldırı ruhunun sembolüdür. Egîd yoldaşın çizgisi, başaran gerilla çizgisidir. Sahip olduğu yetenek ve taşıdığı Apocu ruh ile bizler açısından her daim örnek olan Egîdlerin ruhu temelinde yükselen Kürdistan Özgürlük Mücadelesi, bugün başarı aşamasına gelmiş bulunmaktadır. Halkımızın ve Kürdistan Özgürlük Mücadelesi’nin, her zamankinden daha fazla Egîdleşmeye ihtiyaç hissettiği bu dönemde, Kürdistan Özgürlük Gerillası, Egîdlerin ruhuyla başarıya yürümeyi bilecek ve ölümsüz kahramanlarımızın ideallerini yaşamsallaştıracaktır. Bu anlamda Önder Apo’nun fedaisi olan her bir HPG gerillası, özellikle son dönemde Önderliğimizle ilgili yaşanan tüm gelişmeleri yakından takip etmekte ve bu hassas sürece karşı dönem görevlerini yerine getirmek için hazır beklemektedir.

Bu büyük şahadetin 35’inci yıldönümü vesilesiyle ölümsüz komutanımız Egîd yoldaş şahsında tüm şehitlerimizin anıları önünde saygıyla eğiliyor, Egîdlerin yarattığı askeri kültür ve taşıdıkları kararlılık ile cesaretin bizler için her daim yol gösterici olacağının sözünü veriyor, bu temelde halkımızın Mazlumların ve Egîdlerin çizgisinde mücadele yürüten tüm yoldaşların Kahramanlık Haftası’nı bir kez daha kutluyoruz.

27 Mart 2021

HALK SAVUNMA MERKEZİ KARARGÂH KOMUTANLIĞI