Malpera Fermî ya Şehîdan

PKK İnternet Sitesi

PAJK İnternet Sitesi

Gerilla TV

YJASTAR Sitesi

 

Basına ve Kamuoyuna!

2017 yılının Kasım ayının ilk günlerinde işgalci Türk ordusu Botan Sahası’nın Besta bölgesine dönük kapsamlı bir operasyon başlatmıştı.

Günlerce süren ve Kürdistan Özgürlük Gerillası’nın yiğitçe direnerek çarpıştığı, işgalci düşmana ağır kayıplar verdirdiği bu operasyon sürecinde Kasım ayının farklı günlerinde ve Besta’nın farklı yerlerinde 8 yoldaşımız kahramanca çatışarak şehadete ulaşmıştır.

Sicil bilgileri ve şehadetleri savaş koşullarından dolayı ancak netleşen şehit yoldaşlarımızın kimlik bilgileri şöyledir:

Kod Adı: Hêjar Pîroz
Adı Soyadı: Mazlum Yaşa
Doğum Yeri: Amed
Anne – Baba Adı: Meliha – Memet
Şehadet Tarihi ve Yeri: Kasım 2017 / Besta

Hêjar – Mazlum Yaşa

 

Kod Adı: Kahraman Koçer
Adı Soyadı: Mehmet Haki Özer
Doğum Yeri: Siirt
Anne – Baba Adı: Mircan – Ali
Şehadet Tarihi ve Yeri: Kasım 2017 / Besta

Kahraman – Mehmet Haki Özer

 

Kod Adı: Haki Gap
Adı Soyadı: Osman Alas
Anne – Baba Adı: Remziye – Ramazan
Şehadet Tarihi ve Yeri: Kasım 2017 / Besta

Haki – Osman Alas

Kod Adı: Mervan Amed
Adı Soyadı: Tarık Akyar
Doğum Yeri: Amed
Anne – Baba Adı: Kadriye – Kudbettin
Şehadet Tarihi ve Yeri: Kasım 2017 / Besta

Mervan – Tarık Akyar

Kod Adı: Reşit Heştani
Adı Soyadı: Nurettin Zeybek
Doğum Yeri: Şırnak
Anne – Baba Adı: Halime – Selim
Şehadet Tarihi ve Yeri: Kasım 2017 / Besta

Reşit – Nurettin Zeybek

Kod Adı: Rızgar Cigerxwin
Adı Soyadı: Ümran Gündüz
Doğum Yeri: Şırnak
Anne – Baba Adı: Rukiye – Vahap
Şehadet Tarihi ve Yeri: Kasım 2017 / Besta

Rızgar – Ümran Gündüz

Kod Adı: Rızgar Başkale
Adı Soyadı: Yücel Özdemir
Doğum Yeri: Van
Anne – Baba Adı: Zaytun – Hamdi
Şehadet Tarihi ve Yeri: Kasım 2017 / Besta

Rızgar – Yücel Özdemir

 

Kod Adı: Şoreşger Besta
Adı Soyadı: Yasin İdin
Doğum Yeri: Şırnak
Anne – Baba Adı: Şükriye – Salih
Şehadet Tarihi ve Yeri: Kasım 2017 / Besta

Şoreşger – Yasin İdin

Sömürgeci soykırımcı Türk devletine “ilk kurşun”un sıkıldığı, sömürgeci düzenin sarsıldığı ve Şanlı 15 Ağustos Atılımı’nın gerçekleştiği Botan Sahası Kürdistan Özgürlük Gerillası’nın ilk geliştiği, büyüdüğü, halklaştığı ve 37 yıllık savaş süreci boyunca yüzlerce kahramanlık destanı yazdığı bir alan olmuştur. Apocu ideolojinin direnişçi ve yurtsever Botan halkının yüreğinde ve beyninde yer bulmasıyla Apocu ruh ile mayalanan Botan direnişçiliği düşmanın korkulu rüyası olmuştur. Botan’da ölümsüz büyük komutanımız Egid (Mahsum Korkmaz) öncülüğünde başlayan gerilla savaşımız gün be gün büyümüş, birkaç gerilla birliğinden zafere yürüyen fedailer ordusuna dönüşmüştür. Önce düşmanın zihinlerde kurduğu karakollar, sonra da Botan’da konumlanan sömürgeci düşmanın işgalci karakolları birer birer kaldırılarak Botan’daki birçok alan özgürleştirilmiştir.

Botan’da tarihi direnişlerin sergilendiği, Botan’ın efsanevi komutanlarının yiğitlik destanları yazdığı alanlarından biri de Besta’dır. Coğrafi olarak Botan’ın merkezinde yer alan Besta alanı gerillaya sahiplik ettiği gibi her zaman sömürgecilere de mezar olmuştur. Bu konumundan ve öneminden ötürü Besta alanı her daim sömürgeci düşmanın hedefinde olmuştur. İşgalci Türk ordusu Besta’ya dönük kapsamlı operasyonlarından birini de 2017 yılının Kasım ayında gerçekleştirmiştir. Besta’nın yiğit kahramanları Botan Saha Komutanı Şehit Delal Amed yoldaş öncülüğünde bu operasyona karşı Besta’nın her tepesini ve vadisini bir direniş mevzisine dönüştürerek kahramanca savaşmış, çatışmalar bir ay boyunca sürmüştür. Düşmana ağır kayıplar verdirilmiş, kahramanlık destanları yazılmış, büyük bedeller verilmiş ama sömürgeci düşman gerillanın direnişine dayanamayarak geri çekilmek zorunda kalmıştır.

Gerçekleşen bu operasyon sürecinde Hêjar Pîroz, Kahraman Koçer, Haki Gap, Mervan Amed, Reşit Heştani, Rızgar Cigerxwin, Rızgar Başkale ve Şoreşger Besta yoldaşlarımız farklı gün ve yerlerde şehadete ulaşmışlardır.

Hêjar Pîroz yoldaşımız başkentimiz Amed’de yurtsever bir çevrede dünyaya gelmiştir. Kürt halkına soykırım dışında hiçbir şeyi reva görmeyen TC devletinin gerçek yüzünü görmüş, 2015 yılının başında gerilla saflarına katılmıştır. Yeni savaşçı eğitimini Besta’da almış, gerilla pratiğine kısa sürede adapte olarak erkenden tecrübe kazanmıştır. Botan Sahası’nda gerillanın profesyonelleşmesi amacıyla açılan branş akademilerinde eğitim görmüş, aldığı eğitimle ağır silahlarda uzmanlaşmıştır. Daha bir yılını doldurmamış bir gerilla iken Botan Sahası’nın hareketli gerilla takımlarına katılmış, ağır silahlarla gerçekleştirilen birçok eylemde yer almıştır. 2015 yılı sonbaharında gerçekleştirilen Beytüşşebap Devrimci Operasyonu’nda aktif rol almış ve düşmana en etkili darbeleri vuran gerillalardan olmuştur. 2016 yılında Şırnak Öz Yönetim Direnişi sürecinde Şırnak şehrini her gün hunharca bombardımana tabi tutan düşmana karşı amansız bir öfke duymuş ve kendisi de ağır silahlar ile sömürgeci düşmana nefes aldırtmamış, en riskli yerlerde düşman karakollarını ve üslerini bombalayarak rahat vermemiştir. Aktif bir profesyonel gerilla timi ile bir bölgede düşmanın başına nelerin getirilebileceğinin en çarpıcı ve hakiki örneği olmuştur. Botan’ın birçok alanında gerçekleştirilen eylemlerde hep önde olmuş, aktif rol oynamıştır. Kısa süreli gerilla pratiğine birçok eylemi, başarılı bir pratiği ve yetkin komutanlığı sığdırmış ve en son Besta’da gerçekleştirilen operasyonda düşmana ağır darbeler vurmuş ve çarpışarak şehadete ulaşmıştır.

Kahraman Koçer yoldaşımız yurtseverlik değerlerine bağlı bir ailede dünyaya gelen, Kürt halkının komünal ve doğal köy ortamının saflığında büyümüş değerli evladıydı. Koçerlik ile geçimini sağlayan, Kürdistan doğasında aşkla ve büyük bir bağlılıkla yaşayan Kahraman yoldaşımız hep gerilla olmanın hayalini kurmuştur. Bu hayal ile büyüyen Kahraman yoldaşımız genç yaşına geldiğinde 2014 yılında gerilla saflarına katılmıştır. Kapitalist modernite sisteminin ve şehir ortamının kirlerinden etkilenmemiş saf ve özlü kişiliği ile PKK yaşam ölçülerini erkenden kişiliğinde oturtmuş ve tüm yoldaşların sevdiği birisi olmuştur. Sömürgeci düşmana en etkili darbeleri Bakurê Kürdistan’da vurmak için profesyonelleşme temelinde askeri akademilerde eğitim aldıktan sonra yüzünü Botan’a dönmüştür. Botan’a ulaştıktan sonra her çalışmaya büyük bir aşkla katılan Kahraman yoldaşımız, fedakarlığın ve emekçiliğin sembolü olacak derecede özverili bir katılımın sahibi olmuştur. Kendisine esas aldığı hesapsızca katılımıyla tüm yoldaşları üzerinde büyük emeği olan Kahraman yoldaşımız, Besta operasyonu sürecinde işgalci düşmana darbeler vurmuş, yoldaşlarına yardım etmeye çalışırken şehadete ulaşmıştır. Yoldaşlığa ve Kürdistan’a olan yürekten bağlılığı bizim için her daim örnek alınacaktır.

Haki Gap yoldaşımız sömürgeci Türk devletinin Kürt halkına uyguladığı soykırım siyasetinin kırılmasının ancak gerillanın özgürlük savaşımından ve Kürdistan dağlarından geçtiğini anlayınca 2014 yılında Mardin eyaletinde gerillaya katılmıştır. Mardin alanında pratik yürüttükten sonra Botan’a geçen Haki yoldaşımız burada da başarılı pratiklerin sahibi olmuştur. Gittiği her ortama erkenden uyum sağlamış, sanki yıllardır oradaymışçasına içten ve emekçi katılımın sahibi olmuştur. Besta’da yazılan kahramanlık destanı içinde yerini almış ve düşmanla çatışarak şehadete ulaşmıştır.

Mervan Amed yoldaşımız Amed’in Hani ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yurtsever duygularla büyümüş, çocuk yaşta düşmanın asimilasyon ve soykırım politikalarına şahit olmuştur. Kişiliğindeki özlü Kürtlüğü koruyarak büyümüş, işgalci düşmana karşı mücadele etmek gerektiğinin bilincine varmıştır. Apocu ideolojiyi daha yakından tanıyınca bir PKK militanı olarak mücadele etme kararı vermiş ve 2014 yılında gerilla saflarına katılmıştır. Heftanin alanında gerilla pratiğine başlamış, burada PKK’nin ve gerillanın yaşam ustalığından birçok tecrübe edinmiştir. Tecrübeli bir gerilla olduktan sonra kendisini eğiterek yetkinleştirmiş ve komutan olmuştur. Profesyonel gerilla olma temelinde edindiği askeri kültür ve tecrübe ile 2016 yılında öz yönetim direnişlerine aktif katılmak için yüzünü Bakurê Kürdistan’a dönmüştür. Gerilla tecrübesini ulaştığı Botan’da devreye koymuş, başarılı bir Apocu gerilla olmuştur. Birçok çalışmada ve eylemde aktif yer almış, duruşuyla örnek bir yoldaş olmuştur. Yaşamını hep bu temelde örgütlemiş ve şehadete ulaşana kadar da Apocu militan duruşundan asla taviz vermemiştir.

Reşit Heştani yoldaşımız Cudi dağının eteklerinde, Şırnak yöresinin en yurtsever köylerinden olan Heştani’de dünyaya gelmiştir. Kürdistan Özgürlük Gerillası’nın kahramanlık hikayeleri, Şırnak halkının serhildan geleneği ile büyümüştür. Apocu mücadele atmosferi içinde büyüyen Reşit yoldaşımız her zaman Apocu kahramanlar gibi bir yiğit olmak istemiştir. Bu tutkuyla büyüyen Reşit yoldaşımız 2014 yılında Kato Jirka alanında gerilla saflarına katılmıştır. Kato Jirka alanında yeni savaşçı eğitimini aldıktan sonra birçok çalışmada yerini almış, yetkin bir gerilla olmuştur. 2015 yılında soykırımcı Türk devletinin Kürt halkına dönük yeni bir soykırım konseptini devreye koymasıyla başlayan savaş sürecinde aktif rol oynamış, birçok eylemde yerini almıştır. Daha sonra Besta alanına geçerek gerilla pratiğini burada sürdüren Reşit yoldaş yüzünden eksik etmediği gülüşü ve yoldaş sıcaklığıyla tüm yoldaşlarına moral veren bir gerilla olmuştur. Apocu militanlığı ve Botan direnişçiliğini özünde harmanlayarak yiğit bir gerilla komutanı olmuştur. Şehadete ulaşana kadar tavizsiz bir yürüyüşün sahibi olmuş ve şehadeti ile kahramanlık destanı yazmıştır.

Rızgar Cigerxwin yoldaşımız Şırnak’ın Hezex ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yurtseverlik duygularıyla büyüyen Rızgar yoldaş gençlik yaşına geldiğinde gerillaya katılım kararı almıştır. Gençlik enerjisi ve dinamizmiyle gerilla yaşamını çabuk öğrenen, Apocu felsefeyi erken kavrayan ve pratikleştiren zeki bir yoldaşımızdı. Gerilla tecrübesini erkenden edinen Rızgar yoldaş DAİŞ faşizminin Şengal’deki Êzîdî halkımıza dönük geliştirmek istediği soykırımı engellemek amacıyla Şengal’e giden Çağdaş Derwêşler’den olmuştur. DAİŞ gericiliğinin ve faşizminin Şengal’de yenilgiye uğratılmasında rol oynayan, birçok eylemde yer alan ve savaş tecrübesi edinen Rızgar yoldaş buradaki görevini tamamlayarak yüzünü Botan’a dönmüştür. DAİŞ faşizminin en büyük destekçisi ve akıl hocasının çeteleşen sömürgeci Türk devleti olduğu hakikatini bilerek asıl faşizmi Bakurê Kürdistan’da kırmak gerektiğini belirtmiş ve bu temelde Botan Sahası’na ulaşmıştır. Edindiği savaş tecrübesini Botan’da ustalıkla pratikleştiren Rızgar yoldaş hareketli gerilla takımlarında yer almış, düşmana etkili darbeler vuran birçok eylemde aktif rol oynamıştır. 2017 yılında Besta’nın Deriyê Beroj alanında gerçekleşen, işgalci Türk ordusuna sarsıcı darbeler vuran, birçok işgalciyi cezalandıran, üzerinden silah kaldıran ve Türk askerlerinin kaçışıyla son bularak hafızalara kazınan başarılı eylemin öncülerindendi. Bu eylemde saldırı kolunda yer alarak işgalcilerin üzerine büyük bir cesaretle giden, birçok silahı etkili bir biçimde tek eylemde kullanarak yüksek savaş performansı ortaya koyan ve mutlak sonuç alan başarılı pratiğin sahibi olmuştur. Rızgar Cigerxwin yoldaş Kürdistan Özgürlük Mücadele tarihine adını altın harflerle yazdıran Botan’ın gözü pek en yiğit militanlarından olmuştur.

Rızgar Başkale yoldaşımız Wan’ın en yurtsever ilçelerinden olan Elbak (Başkale)’nin Aşkîta köyünde dünyaya gelmiştir. Apocu mücadele atmosferi ile büyüyen Rızgar yoldaş, genç yaşına ulaştığında Kürdistan Özgürlük Gerillası’na katılma kararı almıştır. 2013 yılında bu kararını pratikleştirerek Kürdistan dağlarına ulaşan Rızgar yoldaş yeni savaşçı eğitimini tamamladıktan sonra hızla gerilla pratiğine girmiş ve tecrübe kazanmıştır. DAİŞ faşizminin Şengal’e saldırmasıyla yüzünü Şengal’e dönen ve Êzîdî halkımızın yardımına koşan yiğit Apocu militanlardan biri olmuştur. Burada iki yıl boyunca etkin mücadele eden, savaşan ve öncülük yapan Rızgar yoldaşımız, yüzünü doğduğu topraklar olan Botan’a dönmüştür. Botan’a ulaştığı gibi erkenden Botan arazisine, gerilla pratiğine uyum sağlayarak bütünleşen Rızgar yoldaş hiç vakit kaybetmeden Botan’da gerçekleşen eylemselliklerde yerini almış, 2017 yılı savaş pratiğine aktif katılmış ve yiğitçe çatışarak Besta’da şehadete ulaşmıştır.

Şoreşger Besta yoldaşımız Şırnak’ta dünyaya gelmiştir. Şırnak halkının direngen serhildan geleneği ile büyümüştür. Düşmanın Kürt halkına uyguladığı zulmü yakından tanıyan, yüreği yurtseverlik duygularıyla dolu olan Şoreşger yoldaşımız özellikle Kobanê sürecinde gerçekleşen şehadetlerden ve kazanılan tarihi Kobanê zaferinden etkilenerek gerillaya katılım kararı almıştır. Bitmez tükenmez morali, azmi, yoldaşlık duygusu ve özgür yaşam sevdasıyla en aktif bir biçimde gerilla pratiği ile bütünleşmiştir. Tüm yoldaşları için moral kaynağı olan, kendisini Apocu ideolojide sürekli eğiten, savaş ustalığında derinleşen örnek bir militandı. Kısa sürede ağır silahlarda uzmanlaşan, Botan hareketli takımlarında yer alan, birçok eyleme aktif katılarak Besta’dan Kato’ya, Beytüşşebap’tan Şırnak’a kadar gerçekleşen birçok eylemde başarılı bir rol oynamıştır. Emekçi, özlü ve fedakâr kişiliği ile moralli, coşkulu ve cesaretli bir gerilla pratiği sergilemiştir. Besta’da gerçekleşen operasyon sürecinde düşmana darbeler vuran ve daha fazla işgalciyi cezalandırmanın arayışı içerisindeyken şehadete ulaşmıştır. Şoreşger yoldaşımızın gençlik dinamizmi ile Botan’da sergilediği başarılı pratik ve kahramanca duruş biz yoldaşları için her daim örnek alınacaktır.

Besta’da kahramanlık destanları yazarak Botan Sahası’nın işgalcilere geçit vermez bir kale olduğunu bir kez daha kanıtlayan yiğit şehit yoldaşlarımızı saygıyla anıyoruz. Şehitler çizgisinin amansız takipçiliğini yaparak, şehit yoldaşlarımızın hayallerine sonuna kadar bağlı kalarak ve amaçlarını başarmak için elimizden gelen her şeyi yaparak anılarına layık olacağımızın sözünü veriyoruz.

Bu temelde başta şehit yoldaşlarımızın değerli ailelerine ve tüm yurtsever Kürdistan halkına başsağlığı diliyoruz.

02 Nisan 2021

HPG Basın İrtibat Merkezi